User Tools

Site Tools


prednasky:c

Jazyk C, assembler a debugger

  • Debugger GDB
    • Základy: run, bt, print, break, cont, step & next
    • Watchpointy
  • Příklady: negativní index v lokálním poli přepíše jinou proměnnou…
  • mtrace(3)
  • VCS a Git
prednasky/c.txt · Last modified: 2012/04/17 08:00 (external edit)