User Tools

Site Tools


upgrade_huawei

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
upgrade_huawei [2012/06/20 21:35]
krakonos
upgrade_huawei [2012/06/21 07:44] (current)
krakonos
Line 20: Line 20:
     * Heslo, které vyžaduje upgradátor je "flash code".     * Heslo, které vyžaduje upgradátor je "flash code".
     * //Alternativa:// [[http://www.it-slav.net/blogs/2010/05/02/unlock-huawei-modems/|Výpočet kódů]] na pár řádků v Pythonu.     * //Alternativa:// [[http://www.it-slav.net/blogs/2010/05/02/unlock-huawei-modems/|Výpočet kódů]] na pár řádků v Pythonu.
 +
 +Bohužel po půl dni provozu modem opět spadnul, právě když se venku vyrojila silná bouřka, pravděpodobně zakolísal signál a modem se z toho nevzpamatoval.
upgrade_huawei.1340228147.txt.gz · Last modified: 2012/06/20 21:35 by krakonos