User Tools

Site Tools


tiskarny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
tiskarny [2012/01/19 13:52]
krakonos created
tiskarny [2012/01/19 14:04]
krakonos
Line 1: Line 1:
 ====== Tiskárny ====== ====== Tiskárny ======
-  * [[tiskarny/​hp_p2015|HP P2015]] +===== HP P2015 ===== 
 +  * Demo & Supplies page: Držet zelené tlačítko asi 10 sekund, dokud neproblikne Alert & Redy LED. 
 +  * Diagnóza: po spuštění občas svítí Jam a Low supplies. Tiskárna netiskne (ani demo), nekomunikuje po USB. 
 +    * Oprava: Vynadat řídící desku, očistit lihem, sundat plastové samolepky a nechat zapéct 10 minut na 225°C.
tiskarny.txt · Last modified: 2012/01/19 14:04 by krakonos