User Tools

Site Tools


smf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

smf [2012/07/11 12:58]
krakonos created
smf [2012/07/11 13:00] (current)
krakonos
Line 1: Line 1:
-====== ​ Nápady ​vylepšení ​======+======  ​ŠMF ====== 
 +===== Nápady ​na vylepšení ​a spol. =====
   * Anketa o přednáškách podle témat (5x nabídka informatika -- teoretická,​ praktická/​základy,​ pokročilá)   * Anketa o přednáškách podle témat (5x nabídka informatika -- teoretická,​ praktická/​základy,​ pokročilá)
 +
 +
smf.txt · Last modified: 2012/07/11 13:00 by krakonos