User Tools

Site Tools


samba_windows_printing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

samba_windows_printing [2012/12/23 23:29] (current)
krakonos created
Line 1: Line 1:
 +====== Tisk z Windows přes SAMBU a CUPS ======
 +  * Nastavit sambu podle ''​man cupsaddsmb''​ a nakopírovat správné soubory. Tady pozor, soubory se berou z __lokální__ cesty napsané v manuálu, __ne__ přes sambu.
 +  * Spustit ''​cupsaddsmb -v PRINTER'',​ případně mu přehodit další parametry.
 +  * Z Windows nainstalovat tiskárnu a slavit. Pokud si stěžuje na chybu ''​0x000006d1'',​ je potřeba nastavit ''​Computer
 +Configuration:​Policies:​Administrative Templates:​Printers:​Always render print jobs on the server''​ na disabled [(http://​lists.samba.org/​archive/​samba/​2010-June/​156473.html)].
  
samba_windows_printing.txt · Last modified: 2012/12/23 23:29 by krakonos