User Tools

Site Tools


nrf24l01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nrf24l01 [2013/02/09 12:12]
krakonos
nrf24l01 [2013/03/11 19:56] (current)
krakonos
Line 6: Line 6:
  
   * Při snížení rychlosti SPI nejde zapisovat registry (a nejspíš selže i mnoho dalších příkazů). Zatím se zdá, že nastavení prescaleru SPI na ''0x20'' je při taktovací frekvenci 1MHz bezpečné.   * Při snížení rychlosti SPI nejde zapisovat registry (a nejspíš selže i mnoho dalších příkazů). Zatím se zdá, že nastavení prescaleru SPI na ''0x20'' je při taktovací frekvenci 1MHz bezpečné.
 +  * Je náchylný na zkrat IO pinů, speciálně při přímém uzemění serial out pinu úplně shoří (doslova a do kouře).
 +  * Při výkyvech napájení občas selže. Je potřeba na to dát pozor a když neodpovídá dobré věci, přeinicializovat ho. V tomhle by možná pomohlo trošku ověřovat co vlastně ten čip vrací a občas si přečíst status registr, nejenom když z něj něco chci...
nrf24l01.1360411946.txt.gz · Last modified: 2013/02/09 12:12 by krakonos