User Tools

Site Tools


nrf24l01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nrf24l01 [2013/02/04 12:55]
krakonos
nrf24l01 [2013/03/11 19:56] (current)
krakonos
Line 5: Line 5:
 Čip řídím z MSP430G2553 (1MHz), hardware SPI. Čip řídím z MSP430G2553 (1MHz), hardware SPI.
  
- * Při snížení rychlosti nejde zapisovat registry (a nejspíš selže i mnoho dalších příkazů). Zatím se zdá, že nastavení prescaleru SPI na ''0x20'' je při taktovací frekvenci 1MHz bezpečné.+  * Při snížení rychlosti SPI nejde zapisovat registry (a nejspíš selže i mnoho dalších příkazů). Zatím se zdá, že nastavení prescaleru SPI na ''0x20'' je při taktovací frekvenci 1MHz bezpečné
 +  * Je náchylný na zkrat IO pinů, speciálně při přímém uzemění serial out pinu úplně shoří (doslova a do kouře). 
 +  * Při výkyvech napájení občas selže. Je potřeba na to dát pozor a když neodpovídá dobré věci, přeinicializovat ho. V tomhle by možná pomohlo trošku ověřovat co vlastně ten čip vrací a občas si přečíst status registr, nejenom když z něj něco chci...
nrf24l01.1359982508.txt.gz · Last modified: 2013/02/04 12:55 by krakonos