User Tools

Site Tools


nrf24l01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nrf24l01 [2013/02/04 12:50]
krakonos created
nrf24l01 [2013/03/11 19:56] (current)
krakonos
Line 1: Line 1:
 ====== Zkušenosti s NRF24L01 ====== ====== Zkušenosti s NRF24L01 ======
 +
 +Už dlouhou dobu mi na stole leží bezdrátové moduly s NRF24L01 od Nordic Semiconductor, které jsem koupilna ebayi za pár šušní (cca $2). Rozhodl jsem se nakoupit jich asi 50 a pustit se do megalomanského projektu [[smf_dozimetry|emulátoru dozimetru a jiných herních zařízení pro zimní ŠMF]]. Zde je pár poznatků, které jsem získal:
 +
 +Čip řídím z MSP430G2553 (1MHz), hardware SPI.
 +
 +  * Při snížení rychlosti SPI nejde zapisovat registry (a nejspíš selže i mnoho dalších příkazů). Zatím se zdá, že nastavení prescaleru SPI na ''0x20'' je při taktovací frekvenci 1MHz bezpečné.
 +  * Je náchylný na zkrat IO pinů, speciálně při přímém uzemění serial out pinu úplně shoří (doslova a do kouře).
 +  * Při výkyvech napájení občas selže. Je potřeba na to dát pozor a když neodpovídá dobré věci, přeinicializovat ho. V tomhle by možná pomohlo trošku ověřovat co vlastně ten čip vrací a občas si přečíst status registr, nejenom když z něj něco chci...
nrf24l01.1359982255.txt.gz · Last modified: 2013/02/04 12:50 by krakonos