User Tools

Site Tools


dnd:materialy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dnd:materialy [2012/09/17 15:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Materiály výroby ======
 +
 +===== Bag of tricks =====
 +  * Grey: Netopýří křídlo, Krysí ocásek, Kočičí tlapka, Lasiččí ouška, výměšek skunka
 +  * Tan: Medvědí tesák, Lví hřívu, srdce válečného koně, tigří vousy, nosorožčí roh
 +
  
dnd/materialy.txt · Last modified: 2012/09/17 15:43 (external edit)