User Tools

Site Tools


bazaar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bazaar [2012/01/27 21:25]
krakonos
bazaar [2012/02/27 16:54] (current)
krakonos
Line 3: Line 3:
   * Projekt má řešit: vhodné filtrování nabídek, obesílání potenciálních zájemců o práci, když přibude nová nabídka podle jejich filtrů, hodnocení uživatelů (jak jsou spolehlivé)   * Projekt má řešit: vhodné filtrování nabídek, obesílání potenciálních zájemců o práci, když přibude nová nabídka podle jejich filtrů, hodnocení uživatelů (jak jsou spolehlivé)
   * Projekt nemá řešit: formu platby, ačkoli preferuje bitcoin   * Projekt nemá řešit: formu platby, ačkoli preferuje bitcoin
 +  * Příbuzný projekt: [[http://​coinworker.com/​]]
 ===== Web of Trust ===== ===== Web of Trust =====
   * [[http://​bitcoin-otc.com/​trust.php]]   * [[http://​bitcoin-otc.com/​trust.php]]
bazaar.txt · Last modified: 2012/02/27 16:54 by krakonos